notice

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและยกฐานะ

ข้อมูลอัปเดตเมื่อ วันที่
 
รหัส อปท. ชื่ออปท. อำเภอ. จังหวัด
06810110 อบต.เขาทอง เมืองกระบี่ กระบี่    
06810105 อบต.คลองประสงค์ เมืองกระบี่ กระบี่    
06810108 อบต.หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่    
06810104 อบต.อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่    
06810107 อบต.ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่    
06810106 อบต.ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่    
06810103 อบต.เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่    
05810109 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่    
04810102 เทศบาลเมืองกระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่    
02810101 อบจ.กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่    
    หน้าที่   1 ถึง 10 จาก 7849