รหัสผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :
 
 
     
*ดาวน์โหลดเอกสาร (power point สำหรับที่ใช้ฝึกอบรม 24 พ.ย.-4 ธ.ค. 2558)
*คำแนะนำการใช้งาน ระบบสามารถใช้งานได้ดีเฉพาะกับเบราเซอร์ Internet Explorer (IE) เวอร์ชั่น 9,10 หรือ11,microsoft Edge และ Google Chrome
แจ้งปัญหาในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ เจ้าหน้าที่ส่วนเลือกตั้งท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 02-241-9000 ต่อ 2361-2362