แจ้งปัญหาในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
02-241-9000 ต่อ 2352-3 เจ้าหน้าที่ส่วนเลือกตั้งท้องถิ่น
 
  แจ้งข้อมูลคำถามที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถามบ่อยๆครับ ลองเข้าไปอ่านดูครับ สำหรับหน่วยงานที่ยังบันทึกข้อมูลของ รองนายก ที่ปรึกษา เลขานายก และเลขาสภา ไม่ได้ กดอ่าน  
   
 
     
   
แบบสอบถาม online